משקיפים חדשים הגיעו לחברון

במהלך שבוע ההתמצאות הראשון ביקרו המשקיפים החדשים של צוות המשימה אצל מושל חברון.

New Observers visit the Governor in Hebron.
המשקיפים החדשים בביקור אצל מושל חברון.

בראשית אוגוסט קיבל TIPH לשורותיו משקיפים חדשים מהמדינות המשתתפות. לאחר שבוע אינטנסיבי של הכשרה ותדרוכים, פגישות וביקורים, נכנסו החברים החדשים לתפקידם בסיורים בעיר.