הגשת הצעה לפרויקט

TIPH מפרסם קריאה לפרויקטים פעמיים בשנה, בתאריכים 1 במאי ו-1 בנובמבר. הקריאה להציע נייר קונספט מתפרסמת באתר הארגון.

זכרו:

 1. התמיכה לפרויקטים מוענקת לארגונים בלבד, לא לאנשים יחידים.
 2. הארגון חייב להיות ללא מטרות רווח.
 3. הארגון חייב להיות רשום במשרד הפנים הפלסטיני.
 4. הארגונים חייבים להיות בעלי ועד מנהל פעיל.

ההצעות נבחנות על פי הקריטריונים הבאים:

 1. הארגונים חייבים לפעול בשטח האחריות של TIPH.
 2. מטרות הפרויקט חייבות להתאים למנדט של TIPH.
 3. הפרויקט חייב לתרום לפיתוח החברתי ולרווחתם של הפלסטינים בחברון וניתנת עדיפות לפרויקטים באזור H2.
 4. על הפרויקטים להשפיע על מספר רב של אנשים ולהקנות נראות ל-TIPH.
 5. פעילויות תרבות, ספורט וצדקה לטובת ילדים ובני נוער מתקבלות בברכה.
 6. TIPH אינו מחלק מזון או ביגוד ואינו תורם למימונם.
 7. TIPH אינו תומך בהוצאות שוטפות כמו משכורות קבועות, הוצאות מנהלה, חשבונות טלפון, ריהוט, שטיחים וציוד משרדי.

מה חשוב לדעת בהגשת בקשה

הנוסח של הצעת הפרויקט צריך להיות מדויק ככל האפשר וכך גם תקציבו. הצעת הפרויקט צריכה להסביר את הפרויקט, מטרותיו ויעדיו, מה ברצונכם להשיג באמצעותו וכיצד תעשו זאת.

תקציב הפרויקט

כחלק מההצעה יש להציג תקציב. על התקציב להיות מפורט ככל האפשר ולכלול רק את הצרכים הדרושים להשלמת הפרויקט. התקציב הוא חלק מכריע בהצעה, מאחר שהוא מפרט את הדרישות הכספיות הכרוכות בה.

טבלת סיכום הפרויקט

טבלת סיכום בשיטת “log frame” היא חלק מהחוזה שעליו חותם TIPH עם ארגונים שותפים לאחר אישור ההצעה. זהו חלק מן ההסכם בין TIPH לארגון השותף, המפרט מה יש לבצע, ומתי יש לבצע כל פעילות. טבלת הסיכום מפרטת את תחומי אחריותו של הארגון המיישם, ואת החובות שלכם בפרויקט. טבלת הסיכום משמשת כלי עבור TIPH והארגון המיישם כדי לעקוב אחר ההתקדמות בביצוע הפרויקט. אנא שימו לב לדוגמאות אלה בעת כתיבת הצעתכם. הצעות שאינן עומדות בדרישות TIPH לא ייבחנו.

להורדת טופסי בקשה

כל הבקשות לפרויקטים חייבות לכלול תיאור של הפרויקט ותקציב. יש להגיש את הבקשות באמצעות טופס נייר הקונספט של TIPH בשפה האנגלית. בקשות על גבי טופס קונספט של TIPH שאינן בשפה האנגלית לא ייבדקו.

ניתן לשלוח את הבקשות אל info@tiph.org או למסור ידנית בעמדת הקבלה במטה TIPH בדחיאת אל ראמה.

תהליך בחירת הבקשות

 1. מחלקת קשרי קהילה תבחר רק ניירות קונספט שמגיעים מארגונים העומדים בתנאי היסוד המוקדמים שהוזכרו למעלה.
 2. ועדת בחירה תעריך את ניירות הקונספט ותיצור רשימה של מועמדים סופיים לפי הקריטריונים שצוינו, עם התמקדות מיוחדת על היבטים של רלוונטיות, ישימות, יכולת התמדה לאורך זמן, ונראות.
 3. קצין קשרי קהילה יפנה לארגונכם כדי למסור את ההחלטה. אם נייר הקונספט הגיע לרשימת המועמדים הסופיים, תתבקשו להגיש בקשה מלאה.
 4. הטיפול בניירות קונספט אורך כחמישה שבועות.

יצירת קשר
אם אתם ארגון מקומי הפעיל בחברון ומעוניין לדון בהצעות לפרויקטים, אנא פנו אלינו במייל: info@tiph.org