קשרי קהילה

Community Relations
חגיגות האיסרא והמיעראג’ בעיר העתיקה בחברון.

כחלק מיישום המנדט שניתן ל-TIPH, מסייע הארגון במאמצים לקידום היציבות, הפיתוח הכלכלי והרווחה של האוכלוסייה הפלסטינית בחברון. המטרה העיקרית של פעילות קשרי קהילה היא לתמוך במאמצי הצדדים לתרום לשגרת חיים תקינה במצב בחברון.

TIPH תומך במספר פרויקטים בקנה מידה קטן, שתכליתם לשפר את רווחת הקהילה המקומית. הפרויקטים מתבצעים בשיתוף פעולה עם מלכ”רים מקומיים ומוסדות הפעילים בתחומי החינוך, הבריאות, הספורט, התרבות וזכויות אדם.

בנוסף, באמצעות ביקוריה בבתי ספר, אוניברסיטאות וארגונים מקומיים, מספקת המחלקה לקשרי קהילה מידע לתושבים אודות ה-TIPH, המנדט שניתן לו ופעילותו בחברון.

להגשת בקשה למימון פרויקט ולמידע נוסף על תהליך הבקשה, לחצו כאן.