‏TIPHמשקיפים חדשים ב-‏‏‏‏‏‏

‏‏למעלה‏ מ-20 משקיפים ‏ב‏-‏‏TIPH‏ ממחלקות שונות עזבו את כוח המשימה ב-31.10.2010.‏ ‏באותו היום ‏ממש ברכו ב‏-‏TIPH בברכת "ברוכים הבאים לחברון" 20 חברים חדשים בכוח המשימה.

Picture 111editedInArticle.jpg

למעלה מ-20 משקיפים ב-TIPH ממחלקות שונות עזבו את כוח המשימה ב-31.10.2010. באותו היום ממש ברכו ב-TIPH בברכת “ברוכים הבאים לחברון” 20 חברים חדשים בכוח המשימה.

 

“היום אנו נפרדים בעצב ממספר כה גדול של עמיתים טובים ומנוסים מאוד. במקביל אנו מצפים לפגוש עמיתים חדשים, המחליפים אתכם והמביאים עמם אנרגיה חדשה ל-TIPH,” אמר מנהל כוח המשימה, איינר ג’והנסן בנאום הפרידה שלו בבסיס TIPH.

 

במהלך השבוע הקרוב, תתוודע קבוצה גדולה של משקיפים חדשים לעבודה ולמנדט של TIPH, והם ישתתפו בקורס מבוא שילמדם כיצד לעקוב אחר הפרות של הסכמי חברון, של זכויות אדם בין-לאומיות ושל החוק ההומאניטארי הבין-לאומי.

 

31.10.2010