שר התרבות האיטלקי מבקר בחברון

ב-7 באוקטובר 2013, הגיע שר התרבות האיטלקי, מר מסימו בראי, לביקור בנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון. לשר התלוו מספר יועצים בכירים, הקונסול האיטלקי והמשנה לקונוסול בירושלים. המשלחת התקבלה על ידי המשנה לראש צוות המשימה, מר לוצ'יאנו בנֶג'יאמו

 italian minister small.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב-7 באוקטובר 2013, הגיע שר התרבות האיטלקי, מר מסימו בראי, לביקור בנוכחות הביןלאומית הזמנית בחברון. לשר התלוו מספר יועצים בכירים, הקונסול האיטלקי והמשנה לקונוסול בירושלים. המשלחת התקבלה על ידי המשנה לראש צוותהמשימה, מר לוציאנו בנֶגיאמו.

המשלחת נלקחה לסיור בעיר העתיקה בחברון, במהלכה עודכנה על המצב הנוכחי בעיר ועל עבודתו של TIPH והמנדט שניתן לו על ידי הנציגות האיטלקית בארגון וחברי סגל נוספים.