שר הממשלה הפדרלית הגרמנית מבקר בחברון

ב-7 ביולי 2013, הגיעה משלחת גרמנית בראשות מר דירק ניבל, השר לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי בממשלה הגרמנית הפדרלית, לביקור בעיר העתיקה בחברון

 German Minst_Dorit

 קצינת המחקר של TIPH אלינה מולהאוזר משוויץ, האחראית על הסיור המודרך, משיבה לשאלות השר הגרמני, מר דירק ניבל.

ב-7 ביולי 2013 הגיעה משלחת גרמנית בראשות מר דירק ניבל, השר לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי בממשלה הגרמנית הפדרלית, לביקור בעיר העתיקה בחברון.

נציגי TIPH נתנו למשלחת סקירה על ההיסטוריה של חברון ועל המנדט שניתן לארגון. ראש צוות המשימה של TIPH ליוותה את השר בסיור מודרך בעיר העתיקה.

אחד הנושאים החשובים במנדט של TIPH הוא קבלתם של מבקרים רמי דרג. מר ניבל גילה התעניינות רבה והעלה שאלות טובות. אני מעריכה מאוד את ביקורו, אמרה ראש צוות המשימה, כריסטין פוסן.