ראש צוות המשימה נפגש עם ד”ר קוואסמה

ראש צוות המשימה אודבר מיטקנדאל קיבל את פניה של ד"ר סהר קוואסמה במטה הארגון

HOM visit Aug.jpg

ראש צוות המשימה אודבר מיטקנדאל קיבל את פניה של ד”ר סהר קוואסמה במטה הארגון

ד”ר קוואסמה היא חברה במועצה המחוקקת הפלסטינית, רופאה גינקולוגית, וידועה במעורבותה הפעילה בהגברת שיעור ההשתתפות של נשים בחיים הפוליטיים. ראש צוות המשימה וד”ר קוואסמה שוחחו על דרכים לשיפור מצבן של הנשים בחברון וכיצד יכול צוות המשימה לסייע במשימה חשובה זו בהתאם למנדט שניתן לו

 

אוגוסט, 2012