צוות המשימה נפגש עם ד”ר סאיב עריקאת, הממונה על המשא ומתן בצד הפלסטיני

ראש צוות המשימה, גב' כריסטין פוסן, ונציגים בכירים מהמדינות החברות בנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון, לצד אנשי סגל נוספים מהארגון, נפגשו ב-8 במארס עם ד"ר סאיב עריקאת, הממונה על המשא ומתן הפלסטיני, במשרדו ביריחו. ד"ר עריקאת עדכן את המשלחת על ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן לשלום, והדגיש את הצורך הקריטי בהשגת פתרון בר-קיימא עד ה-29 באפריל 2014

 

IMG_6499.jpg

ראש צוות המשימה, גב’ כריסטין פוסן, ונציגים בכירים מהמדינות החברות ב-TIPH לצד אנשי סגל נוספים מהארגון, נפגשו ב-8 במארס עם ד”ר סאיב עריקאת, הממונה על המשא ומתן בצד הפלסטיני, במשרדו ביריחו. ד”ר עריקאת עדכן את המשלחת על ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן לשלום, והדגיש את הצורך הקריטי בהשגת פתרון בקיימא עד ה-29 באפריל. גב’ פוסן הדגישה בפני ד”ר עריקאת את מסירותו של צוות המשימה ומסירות חבריו למלא את ייעודם במסגרת המנדט שהוענק לארגון.

ד”ר עריקאת הבליט את חשיבות צוות המשימה לפלסטין בכלל, ולעיר חברון בפרט; הוא הודה למשלחת ולשש המדינות התורמות על כל המאמצים המושקעים במימוש המנדט של TIPH.

ראש צוות המשימה גב’ כריסטין פוסן, ציינה בהבלטה את השיפור ביחסים עם הרשויות המקומיות והביעה את שביעות רצונה משיתוף הפעולה בדרגים הגבוהים בנוגע לפרויקטים ש-TIPH מיישם לטובת האוכלוסייה הכללית.