צוות המשימה מזמין ארגונים מקומיים להגיש הצעות לפרויקטים מקומיים

צוות המשימה שמח להזמין ארגונים מקומיים המנוהלים ופעילים בעיר חברון להגיש נייר קונספט לפרויקט קהילתי מקומי, לצורך קבלת תמיכה מארגון הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון

community relation.jpg 

TIPH שמח להזמין ארגונים מקומיים המנוהלים ופעילים בעיר חברון להגיש נייר קונספט לפרויקט קהילתי מקומי, לצורך קבלת תמיכה מ-TIPH.

מחלקת קשרי קהילה ב-TIPH תומכת בפרויקטים שמטרתם לשפר את רווחת הקהילה המקומית. הפרויקטים מיושמים בשיתוף עם ארגונים ומוסדות מקומיים ללא כוונת רווח, הפעילים בתחומי החינוך, בריאות, ספורט, תרבות, זכויות אדם, מגדר וכד’.

התאריך האחרון להגשה הוא 1 במאי 2015. יש להגיש את ניירות הקונספט בשפה האנגלית.

תהליך בחירת הבקשות

1. מחלקת קשרי קהילה תבחר ניירות קונספט מעמותות וארגונים העומדים בתנאים המוקדמים של TIPH בהיבט המנהלי והתפעולי.

2. ועדת בחירה של TIPH תבחן את ניירות הקונספט שיתקבלו ותצמצם אותם לרשימת מועמדים סופיים של פרויקטים פוטנציאליים לביצוע, על פי רלוונטיות, ישימות, קיימות ונראות.

3. ארגונים שהצעותיהם ייבחרו לרשימת המועמדים הסופיים יקבלו הודעה ופנייה בכתב מ-TIPH ויתבקשו להגיש הצעה מלאה לפרויקט לסקירה נוספת.

4. ההחלטה הסופית תימסר בתוך חמישה שבועות.

TIPH מבקשת להודות מראש לארגונים על התעניינותם ומצפה בשמחה לשיתוף פעולה פורה וממושך.