פריט חדשותי 9

 

מי צודק בשנת 2010?

ארגון TIPHהעלה מחזה חינוכי “מי צודק בשנת 2010?” שהופיע בפני 20 מחנות קיץ לילדים בחברון.

המחזה החינוכי מעלה נושאים דוגמת זכותם של הילדים לחינוך ולנישואין מוקדמים בקרב ילדות. כמו כן, המחזה העלה נושאים דוגמת הזכות לשחק וחשיבות הסולידריות.

התיאטרון נייד והוקם במטרה להגיע אף לילדים שנמצאים באזורים מרוחקים שאינם מצויים בטווח התיאטראות וקבוצות דרמה.

נקבעו עשרים הצגות עבור כ- 3,000 אנשים בסך הכול. הילדים והוריהם הוזמנו לצפות במחזה.

 

5 ליולי 2010