פריט חדשותי 4

 

הצלחה סביבתית בבתי הספר של חברון

המודעות הסביבתית הייתה במוקד פרויקט המועדון הסביבתי, יוזמת הארגון השותף לפיתוח בר קיימא, במימון מחלקת קשרי הקהילה של ארגון TIPH

שלושים תלמידים מבתי ספר באזורים H1ו- H2 בחברון, השתתפו בפרויקט סביבתי, שהיה מורכב ממספר רכיבים, דוגמת סדנה שבה הילדים למדו בנושאי אתגרים סביבתיים, מקומיים וגלובאליים.

בנוסף, הפרויקט סייע לפיתוח מיומנויות התקשורת והמנהיגות בקרב התלמידים, בכל הקשור לנושאים סביבתיים.

כחלק מהפרויקט, המשתתפים למדו אחריות סביבתית מעשית מהי, זאת במטרה לשפר את סביבתם המיידית. המשתתפים ניקו וצבעו שש חצרות של בתי ספר באזורים H1 ו- H2.

אחד ממנהלי בתי הספר שם לב לכך שהתלמידים מודעים יותר בכל הנוגע לסביבתם הישירה. הם החלו לנקות את החצר בבית הספר, ואספו ממנה את האשפה.

הפרויקט הסתיים במאי 2010.