פריט חדשותי 3

 

משקיפים חדשים של ארגון TIPHנכנסים לשטח

ששה עשר חברים חדשים בארגון TIPHהשתתפו בקורס המקדים בתחילת מאי 2010.

מטרת הקורס המקדים היא להעניק למשקיפים החדשים של ארגון TIPH מידע לגבי הפעילויות העיקריות של כוח המשימה, ולתדרך אותם לגבי המנדט של הארגון, ההיסטוריה של חברון וההתפתחויות שחלו בעיר בתקופה האחרונה.

כחלק מהתוכנית, המשקיפים החדשים של ארגון TIPHביקרו במנהלת התיאום והקישור (DCL) בחברון. כאן, המשקיפים תודרכו על ידי סגן דין נחום ולמדו אודות פעילות ה- DCL ושיתוף הפעולה שלו עם ארגון TIPH. בשלב מאוחר יותר בקורס, המשקיפים החדשים בארגון TIPH קיבלו גם תדריך מכוחות המשטרה הפלסטינית.

כמו כן תודרכו המשקיפים החדשים באמצעות הרצאות לגבי ההיבטים המשפטיים של עבודת כוח המשימה, לדוגמה: זכויות האדם והחוק ההומניטארי הבינלאומי. בנוסף, מועברים שיעורים בנושא מגדר וקודים תרבותיים, וכן סדנאות מעשיות ושיעורי עזרה ראשונה.

המשקיפים החדשים מסיירים גם באזור העיר התחתית של חברון במטרה להכיר טוב יותר את המצב ברחובות.

“כך ניתן להבין מה אנו עומדים לפגוש במהלך הסיור. כך אנו יכולים להבין טוב יותר את הפרטים הקטנים הנוגעים לתחום האחריות שלנו”, אומר מישל סולוסי, חבר חדש בארגון TIPH.

2 למאי, 2010