סדנה לגבי זכויות מושכת את נשות חברון

ביום חמישי ה- 7 ביולי, ארגון TIPH ערך סדנה מרובת משתתפים עבור נשים החיות בעיר העתיקה בחברון ובאזורים אחרים המושפעים במיוחד מהסכסוך. הסדנה אורגנה בשיתוף עם ועדת השיקום של חברון, עם משרד האו"ם של המפקח העליון על זכויות האדום (OHCHR) ועם קואליציה 1325 בחברון. יותר מ- 60 נשים שיתפו בחוויות שלהן מהחיים תחת סגר ונקודות בידוק, ודנו במה שניתן לעשות כדי לשפר את המצב הביטחוני וכדי להגן על עצמן ועל משפחותיהן

WorkshopEIN1.jpg

ביום חמישי ה- 7 ביולי, ארגון TIPH ערך סדנה מרובת משתתפים עבור נשים החיות בעיר העתיקה בחברון ובאזורים אחרים המושפעים במיוחד מהסכסוך. הסדנה אורגנה בשיתוף עםועדת השיקום של חברון, עםמשרד האו”ם של המפקח העליון על זכויות האדום (OHCHR)ועםקואליציה 1325בחברון. יותר מ- 60 נשים שיתפו בחוויות שלהן מהחיים תחת סגר ונקודות בידוק, ודנו במה שניתן לעשות כדי לשפר את המצב הביטחוני וכדי להגן על עצמן ועל משפחותיהן.

מאייסון ס. קאוואסמימארגון הנשים מפתח בחברון, הדגישה שהחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם, לגבי נשים, שלום וביטחון, הייתה כלי שחשוב להשתמש בו משום שהיא מחייבת את המדינות החברות באו”ם להכיר בצרכים המיוחדים של הנשים והבנות להגנה במצבים של סכסוך או כיבוש, דוגמת המצב שקיים בחברון. היא עודדה את הנשים ליצור קשר עם ארגונים דוגמת ה- OHCHR ו- TIPH כדי לתעד הפרות של זכויות אדם. הפגישה התחלקה לקבוצות כדי לדון במקרים ספציפיים ובאופן שבו יש לתעד את ההפרות.

– עבור ארגון TIPH, סדנאות כאלה חשובות בכדי לשפר את עבודתנו. המנדט של TIPH מיועד לסייע לקדם את היציבות ואת הסביבה ההולמת התורמת לשיפור רווחת הפלסטינים החיים בחברון והתפתחותם הכלכלית; כפי שניכר בהחלטת האו”ם 1325, מצבים של סכסוך וכיבוש הם בעלי השפעה שונה על נשים וגברים ודורשים גישות שונות. ללא קולות וחוויות הנשים, הפעילות שלנו לא תהיה שלמה, אומרת היועצת של ארגון TIPH לענייני מגדר, טרין לינגארד.

בנוסף לסדנה זו, ארגון TIPH מבצע סדרה של דיונים בקבוצות מיקוד עם נשים באזורים אלה בכדי לרכוש ידע מעמיק יותר של המצב הבטחוני ושל הצרכים שלהן להגנה.

 

11 יולי, 2011

WorkshopEIN2.jpg