משקיפים חדשים

בכל שלושה חודשים מתחלפים כרבע מהמשקיפים בנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון. הצוות שחוזר הביתה שירת בארגון לתקופה שבין חצי שנה ל- 18 חודשים. לאחר שהשתתפו בקורס מבוא וסיירו בעיר, 13 משקיפים חדשים מוכנים כעת להתחיל בעבודתם

Newcomers May 2012 2 IN.jpg

בכל שלושה חודשים מתחלפים כרבע מהמשקיפים בנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון. הצוות שחוזר הביתה שירת בארגון לתקופה שבין חצי שנה ל- 18 חודשים. לאחר שהשתתפו בקורס מבוא וסיירו בעיר, 13 משקיפים חדשים מוכנים כעת להתחיל בעבודתם

במהלך קורס המבוא, תודרכו המשקיפים החדשים גם לגבי המנדט של הארגון, ההיסטוריה של חברון וההתפתחויות העכשוויות בעיר. כמו כן, הם שמעו הרצאות לגבי ההיבטים החוקיים של עבודת צוות המשימה, זכויות אדם והחוק ההומניטרי הבינלאומי

לכל המצטרפים החדשים לארגון יש רקע אזרחי, או רקע צבאי או משטרתי

מאי 2012

Newcomers May 2012 3 IN.jpg

Newcomers May 2012 1 IN.jpg

Newcomers May 2012 4 IN.jpg