משקיפים חדשים מגיעים לחברון

עשרה משקיפים חדשים של הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון הגיעו לעיר. לאחר שהשתתפו בקורס מבוא וסיירו בעיר, המשקיפים החדשים מוכנים להתחיל בעבודתם

IntroFeb 1 IN.jpg

עשרה משקיפים חדשים של הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון הגיעו לעיר. לאחר שהשתתפו בקורס מבוא וסיירו בעיר, המשקיפים החדשים מוכנים להתחיל בעבודתם

קורס המבוא כלל את תחומי המנדט של הארגון, את ההיסטוריה של חברון ואת הקודים החברתיים והתרבותיים. כעת, אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא ללמוד כיצד להתמצא ברחבי העיר מבלי ללכת לאיבוד

אתגר נוסף הוא לטפל בתנועה, שעשויה לעיתים להיות סואנת למדי

קיימים דברים רבים שעל המשקיפים החדשים ללמוד, אך כולם מאוד להוטים להתחיל בעבודתם

הגעתי לכאן משום שרציתי ללמוד על האזור הזה בעולם, ואם ניתן, לשנות דבר מה עבור האנשים החיים בחברון, אומר אחד המשקיפים החדשים

לכל המשקיפים החדשים יש רקע משטרתי או צבאי

פברואר, 2012

Intro Feb 2 IN.jpg

IntroFeb 3 IN.jpg