משקיפים חדשים בחברון

משקיפים חדשים הגיעו לחברון מהמדינות השונות החברות בארגון. כמעט עשרים אנשים הוכשרו לתפקידם החדש כמשקיפים בין לאומיים בעיר חברון. לכל אחד רקע אחר - משטרתי, רפואי, משפטי או לשוני, וכולם מתכוננים להשתמש בכישוריהם בהשגחה על המצב בחברון

Newcomers NOV 2012 IN.jpg

משקיפים חדשים הגיעו לחברון מהמדינות השונות החברות בארגון. כמעט עשרים אנשים הוכשרו לתפקידם החדש כמשקיפים בין לאומיים בעיר חברון. לכל אחד רקע אחר – משטרתי, רפואי, משפטי או לשוני, וכולם מתכוננים להשתמש בכישוריהם בהשגחה על המצב בחברון

יש כאן אתגרים רבים, אומר משקיף חדש אחד, אפילו למצוא את דרכי בתוך העיר העתיקה נראה לי קצת קשה

חלק מהמשקיפים שירתו בצוות המשימה בעבר, ולאחרים זו הפעם הראשונה שהם פוגשים את תושבי חברון, אך כולם נלהבים להתחיל בעבודה ולהתמצא בעיר

במהלך קורס ההיכרות, המשקיפים החדשים קיבלו הדרכה על המנדט של הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון, ההיסטוריה של חברון וההתפתחויות האחרונות בעיר. הם שמעו הרצאות ותדרוכים לגבי המבנה הארגוני, העבודה היומיומית של צוות המשימה, היבטים משפטיים, זכויות אדם והחוק ההומניטרי הבין לאומי. הקורס כלל גם תדרוך בנושאי מגדר וקודים תרבותיים. המשקיפים קיבלו הכשרה מעשית במגוון תחומים