משלחת מטעם משרד החוץ הישראלי מבקרת בארגון

ב- 6 במארס 2013, ביקרה משלחת מטעם משרד החוץ הישראלי בצוות המשימה בחברון כדי להיפגש עם ראש צוות המשימה, אודבר מידטקנדל

ב- 6 במארס 2013, ביקרה משלחת מטעם משרד החוץ הישראלי בצוות המשימה בחברון כדי להיפגש עם ראש צוות המשימה, אודבר מידטקנדל 

אנו מעריכים מאוד את ביקור המשלחת מטעם משרד החוץ, אמר מידטקנדל. זו הייתה הזדמנות להציג למבקרים שלנו את סביבת העבודה של הארגון הן במפקדה והן ברחבי העיר, וערכנו דיונים חיוביים על היבטים רלוונטיים של עבודת הארגון

ראש צוות המשימה ערך למבקרים סיור מודרך ברחבי העיר

HoMMFAIsrael12.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משלחת מטעם משרד החוץ הישראלי ביקרה בנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון כדי לדון במצב בעיר