מחנה קיץ

מאה ילדים וילדות בגילאי 14-8 משתתפים במחנה קיץ במימון הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון ואיגוד חברון-צרפת

Summer camp 3.jpg

מאה ילדים וילדות בגילאי 14-8 משתתפים במחנה קיץ במימון הנוכחות הבין-לאומית הזמנית בחברון ואיגוד חברון-צרפת

הילדים משתתפים במגוון פעילויות הקשורות לנושא “סביבה ומורשת”. באחד החדרים קבוצה של ילדות מכינה ארנקים מאריזות מיץ משומשות. בחצר הקדמית כמה בנים משתתפים במשחקים שונים, כמו נשיאת כוסות בפה ומילוין במים תוך טבילת ראשיהם בדלי

לבנים ולבנות פעילויות שונות, אך הם נפגשים לארוחת צהריים, הניתנת לכל הילדים המשתתפים במחנה הקיץ

מטרת מחנה הקיץ היא להעניק לילדים החיים בעיר העתיקה בחברון עשרה ימי פעילות, ובתוך כך לעורר את התעניינותם בשמירת הטבע באמצעות מיחזור ודאגה לסביבה

יוני 2012

Summer camp 1.jpg

Summer camp 2.jpg

Summer Camp 4.jpg

Summer Camp 6.jpg

Summer Camp 5.jpg