הכשרה בתקשורת ובמנהיגות עבור סטודנטים בחברון

באמצעות דיונים, תרגילים קבוצתיים וסדנאות מעשיות, קבוצה המונה 20 סטודנטים מהאוניברסיטה הפולי-טכנית בחברון לומדים על פיתוח יכולותיהם של בני הנוער בקהילה.

youth dvelopment article1

באמצעות דיונים, תרגילים קבוצתיים וסדנאות מעשיות, קבוצה המונה 20 סטודנטים מהאוניברסיטה הפולי-טכנית בחברון לומדים על פיתוח יכולותיהם של בני הנוער בקהילה.

ההכשרה כוללת שלושה שלבים והיא מתקיימת במסגרת שיתוף פעולה בין מנהלת החינוך, האוניברסיטה הפולי-טכנית, TIPH והארגוןPartners for Sustainable Development  (מילולית: שותף לפיתוח בר-קיימא – PSD). ביצוע הפרויקט הוא באחריות PSD.

מטרת הפרויקט היא לחזק את כישורי התקשורת והמנהיגות של הנוער ובנוסף את ביטחונם האישי ואת יכולתם להיות מעורבים בנעשה בקהילותיהם.

“חשוב לחזק את ביטחונם האישי של בני הנוער ואת מידת מעורבותם בנעשה בקהילותיהם. בני הנוער ממלאים תפקיד חיוני בעתידה של כל חברה שהיא, והמאמץ לשפר את רווחתן של הקהילות שבהן הם חיים הוא הכשרה שימושית עבור בני נוער המעוניינים להנהיג בעתיד,” אומר קצין קשרי הקהילה ב-TIPH, קמיל אזהר.

בשלב הראשון למדו הסטודנטים על כישורי תקשורת ומנהיגות ועל האופן שבו ניתן לפתח יוזמות עבור בני נוער שיתרמו לקהילות שבהן הם חיים. בשלב השני, החל מסוף ינואר, יעבירו הסטודנטים הכשרה לתלמידי תיכון בנושא עקרונות של פיתוח קהילתי ויוזמות המיועדות לבני נוער. בשלב הסופי בני הנוער שהשתתפו בהכשרות יתכננו ויבצעו ביחד ארבע יוזמות לבני נוער בחברון.

 3.1.2011

youth develoment article2